Domov

Skupina SIJ- Slovenska industrija jekla d.d. smo največji slovenski proizvajalec jekla in v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi.


S skupno več kot 3.400 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber jeklarske panoge v Sloveniji. Skupina SIJ je med vodilnimi slovenskimi izvozniki, saj na tujih trgih letno proda za več kot 570 mio EUR izdelkov, kar predstavlja več kot 85 odstotkov vseh prihodkov skupine. Smo največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih.

Skupino SIJ 24 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji, te pa so razvrščene v pet poslovnih področij:

  • jeklarstvo (dve največji slovenski jeklarski podjetji Acroni in Metal Ravne),
  • predelava (družbe Ravne Knives, Elektrode, SUZ in Serpa),
  • servisno-prodajna mreža (na trgih Slovenije, EU in ZDA),
  • surovinska baza (Slovenija in države nekdanje Jugoslavije) ter
  • upravljanje in druge storitve. 

Nerjavna pločevina, orodno paličasto jeklo, specialna debela pločevina in legirana orodna jekla so proizvodi z visoko dodano vrednostjo, s katerimi skupina SIJ zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Program jeklenih polizdelkov nadgrajuje z dodelavo in proizvodnjo končnih kovinskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. To so industrijski noži, kjer se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu, strojegradnja, valji in varilni materiali.

"Skupina SIJ je prisotna na rastočih nišnih jeklarskih trgih z visoko dodano vrednostjo."

Sporočila za javnost skupine SIJ
Zainteresirane javnosti redno obveščamo o poslovanju ter dogodkih skupine SIJ ter njenih družb.
Obiščite nas na sejmih!
Skupina SIJ bo med 21. in 23. junijem 2016 razstavljala na sejmu Power-Gen Europe v Milanu, kjer bomo predstavili vzorce naših proizvodov za uporabo v energetskih aplikacijah programov Acroni, Elektrode, Metal Ravne in Ravne Systems.
Razpis kadrovskih štipendij
Skupina SIJ za leto 2016 / 2017 objavlja 45 kadrovskih štipendij s katerimi bo spodbudila vpis mladih v tehnične in naravoslovne usmeritve: