Predelava odpadkov

Jeklo je eden redkih materialov, ki je lahko podvržen 100 odstotnemu recikliranju. Predelava odpadkov in recikliranje ne predstavlja zgolj pomembnega elementa vertikalne integriranosti skupine SIJ (divizija surovinska baza predstavlja okrog 10% vseh prihodkov skupine), temveč tudi pomembni del celotnega poslovnega modela oz. življenjskega cikla jeklarske dejavnosti.

V skupini SIJ recikliranje in predelavo odpadkov vidimo kot:

  • Izjemno pomemben element zmanjševanja vpliva na okolje
  • Ključno vstopno surovino, saj proizvodnja obeh jeklarskih podjetij v skupini temelji na predelavi jeklenega odpadka
  • Pomemben vzvod ustvarjanja novih delovnih mest
  • Nove poslovne priložnosti in inovacije

Preko lastne surovinske baze (lastna podjetja za zbiranje jeklenega odpadka v Sloveniji, Srbiji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini) pokrivamo 30 odstotkov potreb po jeklenem odpadku ter tako učinkovito upravljamo s poslovnimi tveganji na strani strateških nabav.

Omenjena divizija izvajajo poslovne procese odkupovanja, zbiranja, sortiranja, predelovanja, razrezovanja in baliranja jeklenega odpadka.  Razvoj divizije predvideva tudi razširitev poslovanja na predelavo legiranega odpadka, s čimer strategija učinkovito podpira optimizacijo proizvodnega miksa jeklarskih podjetij v smeri povečanja deleža zahtevnejših visoko-legiranih jeklarskih proizvodov.