Invalidsko podjetje SIJ ZIP center

Družba ZIP center ima od leta 1998 status invalidskega podjetja in izvaja več dejavnosti, med katerimi so najpomembnejša:

  • mizarstvo,
  • tiskarna ter
  • čiščenje in urejanje okolja, ki predstavljajo okrog 90 odstotkov vseh prihodkov družbe. 

Poleg omenjenih programov družba izdeluje tudi poslovna darila in didaktične otroške igrače.

Samostojna organizacijska enota družbe je Center za rehabilitacijo invalidov Koroške, ki je pridobil koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije.

 Izdelki in storitve ZIP centra so prepoznavni v lokalnem okolju in širše v regiji. Podjetje je edino invalidsko podjetje v regiji, ki se s strokovnim timom posveča tudi enemu izmed osnovnih poslanstev invalidskih podjetij, to je usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Družbi je v dosedanjih letih obstoja uspelo povečati število zaposlenih s 17 na več ko 100, ustvariti okrog 90 novih delovnih mest, med drugim tudi več deset  delovnim invalidom.