Pravno obvestilo

Spletno mesto družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ).

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi SIJ, in z njo povezanimi družbami v Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla (v nadaljevanju: Skupina SIJ), njenem poslovanju, njenih proizvodih, storitvah in dogodkih.

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. To pravno obvestilo lahko družba SIJ kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate in sprotno preverjate na spletni strani www.sij.si. Z uporabo spletne strani www.sij.si ste kot uporabnik strani izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.sij.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.sij.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.sij.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe SIJ in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene ali se najdejo na spletnih straneh www.sij.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.sij.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.sij.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe SIJ ali predhodnega dovoljenja družbe, ki je nosilka pravic intelektualne lastnine. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak skupine SIJ v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

 

Spletno mesto www.sij.si lahko vsebuje tudi informacije in/ali gradiva tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba SIJ ni odgovorna za njihovo vsebino, spoštovanje zasebnosti niti za pravilnost ali točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe SIJ za vse primere izključena.

Uporaba spletne strani www.sij.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.sij.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.sij.si so informativne narave. Družba SIJ upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Ljubljani. Te spletne strani so namenjene tudi mednarodni uporabi. Družba SIJ ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh niso namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov). Nobena informacija o družbi, njenih izdelkih in storitvah ter vrednostnih papirjih na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu temveč predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov in storitev družbe. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je tako izrecno navedeno.

Družba SIJ se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.sij.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba SIJ, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.sij.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba SIJ tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.sij.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba SIJ ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.sij.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva posodabljanje spletnih strani in spreminjanje našega pravnega obvestila. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.sij.si in pravnih obvesti kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. 

Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani www.sij.si, ste anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa ali sodelovanja v spletnih raziskavah prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje.

 

 

Zadnjič pregledano: December, 2014