V URI – Soča so ob pridobitvi dveh novih pomembnih naprav za otroke na rehabilitacji priredili Dan za boljši korak

V URI – Soča so ob pridobitvi dveh novih pomembnih naprav za otroke na rehabilitacji priredili Dan za boljši korak

Skupina SIJ je letos za najmlajše na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča donirala 42.000 evrov. Kupili so novi napravi, ki omogočata dodatne terapije. Gre za že tretjo donacijo zapored, v sklopu dolgoročno zastavljenega sodelovanja Skupine SIJ in URI – Soča.

(Ljubljana, 8. 6. 2017) Na otroškem oddelku URI – Soča so ponovni priredili Dan za boljši korak.
Gre za prijeten dan, ki ga pacienti in zaposleni na oddelku namenjajo obeležitvi pridobitve dveh pomembnih novih naprav, ki bosta pripomogli k učinkovitejši rehabilitaciji otrok. Nakup naprav so omogočili v Skupini SIJ, z novo donacijo, tokrat v vrednosti 42.000 evrov. Prva naprava za motorizirano ponavljanje korakov gibanja v pokončnem položaju Innowalk Pro Medium je namenjena za vajo hoje. Primerna je za rehabilitacijo večjih otrok, katerih hoja je otežena, šibka ali je sami ne zmorejo. Poleg tega so z donacijo Skupine SIJ otroci dobili tudi novo napravo za respiratorno fizioterapijo – prenosni spirometer. Ta naprava je namenjena respiratorni oceni pljučnih volumnov otrok, s čimer lahko v nadaljevanju terapevt postavi ustrezno terapijo. Obe napravi so na ta dan predali v uporabo URI – Soča. Zaposleni na otroškem oddelku so skupaj z otroki predstavilo tudi njuno uporabo.

Ker gre za pomemben in vesel dogodek, so svoje korake k še bolj samostojnemu življenju pacienti iz otroškega oddelka krepili tudi na pikniku na vrtu otroškega oddelka skozi druženje, skupno pripravo hrane ter preizkušanje pravih športnih korakov. Pri TEM so se jim pridružili gimnastičarja Mitja Petkovšek in Saša Bertoncelj, atletinja Maja Mihalinec, rokometašica Anja Frešer ter zaposleni iz otroškega oddelka URI – Soča in predstavniki Skupine SIJ. Otrokom na rehabilitaciji so naši uspešni športniki skozi igro in skupne zabavne preizkuse predstavljali, kako delati še bolj trdne korake. Otroci pa so spoznavali, koliko truda in volje je potrebno vložiti v uspeh. Pri tem so streljali na gol in v cilj metali male rakete Vortex. Hkrati so se spoprijeli tudi s koraki, ki jih mora vsak od nas opravljati pri vsakodnevnih opravilih in ki prav tako zahtevajo veliko volje in spretnosti. Sami so pripravili sadna nabodala in zelenjavo za piknik ter s tem delali korake v večji samostojnosti. Da je vse skupaj potekalo še bolj zabavno in sproščeno, sta poskrbela mlada slovenska pevka Ditka in Studio Anima, s katerimi so skupaj tudi zapeli.

Ob predaji naprav v uporabo so bili prisotni Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ, mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI – Soča, in dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., vodja oddelka za rehabilitacijo otrok URI – Soča, s sodelavci in sodelavkami.

Mag.Robert Cugelj je ob tem povedal: »V URI – Soča smo hvaležni Skupini SIJ, da je naš dolgoročni partner in z vsakoletnimi donacijami izboljšuje pogoje za rehabilitacijo naših mladih pacientov. Obe novi napravi sta za naš oddelek zelo pomembni. Večji del sredstev smo letos namenili za Innowalk, ki je ena najsodobnejših naprav, s katero bodo nekateri otroci prvič občutili možnost gibanja, drugi pa izboljšali svoj vzorec hoje. Druga naprava je prenosni spirometer, ki bo našim respiratornim fizioterapevtom služil v pomoč pri delu z otroki.« «

Andrey Zubitskiy, predsednik uprave skupine SIJ je ob predaji donacije povedal: »Trajno sodelovanje z URI Soča je pomemben del uresničevanja zavezanosti Skupine SIJ k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Verjamem, da bosta napravi Innowalk Pro Medium in in prenosni spirometer, ki smo ju podarili letos, dober zaveznik strokovnjakov in terapevtov v URI Soča. Predvsem pa da bodo otroci radi vadili na moderni njim prilagojeni napravi ter se skupaj s terapevti in starši veselili svojega napredka in večje samostojnosti.«


Innowalk Pro Medium tako dopolnjuje lanskoletno donacijo Skupine SIJ, ko so na oddelku kupili podobno napravo namenjeno najmlajšim otrokom s težavami s hojo za vadbo hoje, krepitev mišične moči in pridobivanje splošne telesne zmogljivosti. Letos so jo dopolnili z napravo, ki je primerna za starejše otroke. Del sredstev so namenili za nakup prenosnega spirometra za otroke, s čimer še dopolnujejo respiratorno terapijo, potem ko je lani Skupina SIJ otroškemu oddelku podarila izkašljevalnik. 

Prva donacija Skupine SIJ v letu 2015 v višini 50.000 evrov je omogočila nakup robotizirane naprave za zgornje okončine Armeo, ki jo najmlajši pacienti zelo uspešno uporabljajo. Druga donacija v letu 2016 v višini 45.000 evrov je omogočila nakup Innowalk PRO small (za zelo majhne otroke) in izkašljevalnika. URI − Soča in Skupina SIJ z letošnjo donacijo v višini 42.000 EUR nadaljujeta z dolgoročnim sodelovanjem, ki je zastavljeno vse do leta 2020.


* * *

Dodatne informacije:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
mag. Robert Cugelj, generalni direktor
Telefon: 01/ 475 81 02
E-naslov: robert.cugelj@ir-rs.si
Spletna stran: www.ir-rs.si

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
Anja Potočnik, korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 18
Mobitel: +386 51 693 184
E-naslov: anja.potocnik@sij.si