Skupini SIJ nagrada PRIZMA za komunikacijsko odličnost

Portorož, 20. april 2017 − Skupina SIJ je za celostno interno ozaveščevalno kampanjo o varnosti in zdravju pri delu Znamo varno, zmoremo zdravo prejela nagrado PRIZMA 2016, najvišjo slovensko strokovno nagrado s področja odnosov z javnostmi.

Nagrado je podelilo Slovensko društvo za odnose z javnostmi v okviru Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), ki poteka v Portorožu. Nagrade za odličnost izvedenih komunikacijskih programov so podelili v šestih različnih kategorijah, Skupina SIJ pa je slavila v kategoriji programov internega komuniciranja. »V Skupini SIJ se iskreno veselimo prve nagrade na področju komuniciranja. Ves čas smo vedeli, da je projekt dober. Hkrati smo tudi verjeli, da lahko šestčlansko strokovno žirijo prepričamo o celovitosti in učinkovitosti naše kampanje za ozaveščanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu. Lepo je, ko stroka prepozna odličnost kampanje, ampak kar resnično šteje, je, da so jo sodelavci iz družb vzeli za svojo in se aktivno vključujejo v dejavnosti, predvsem pa, da verjamejo, da je cilj nič nezgod pri delu dosegljiv. Z nagrado dokazujemo, da znamo delati varno in zmoremo živeti zdravo, hkrati pa tudi, da znamo delati odlične komunikacijske projekte in zmoremo dosegati najvišje standarde komuniciranja v Sloveniji,« je ob prejemu nagrade povedal dr. Denis Mancevič, član uprave in CEO Skupine SIJ.

Kampanja Znamo varno, zmoremo zdravo za ozaveščanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu je potekala od aprila 2016 do zaključka leta in je bila prva celostna komunikacijska kampanja v Skupini SIJ. Varnost pri delu in promocija zdravja sta v metalurški dejavnosti, kjer 70 odstotkov zaposlenih dela v zahtevnem proizvodnem okolju, izredno pomembna tema in velik izziv.

V okviru komunikacijske kampanje so v Skupini SIJ pripravili splet komunikacijskih aktivnosti, prek katerih so v petih proizvodnih družbah na Ravnah na Koroškem in Jesenicah posredno ali neposredno v kampanjo vključili skoraj 3000 zaposlenih. Kampanja je najbolj intenzivno potekala aprila, ko skupaj s Svetovnim združenjem jeklarjev (World Steel Associaton) po celem svetu obeležujejo mesec varnosti in zdravja pri delu.

Kampanjo nadaljujejo tudi v letu 2017. Poleg nadgradnje lanskih aktivnosti letos poseben poudarek dajejo osebni odgovornosti zaposlenih. Pri teh prizadevanjih bodo pomembno vlogo odigrali delavci, ki so utrpeli poškodbe pri delu v preteklih letih in bodo kot ambasadorji osveščali druge sodelavce o pomenu doslednega upoštevanja vseh predpisanih pravil in ukrepov za varno delo vsakega posameznika in vseh sodelavcev.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, katere proizvodi zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavljata dve glavni poslovni področji – osnovna metalurška in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), skoraj 50 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji ter približno 7.200 zaposlenih. V letu 2016 je Skupina SIJ zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov ter čisti dobiček v višini 51,3 milijona evrov.

Več informacij:
Anja Potočnik, specialistka za korporativno komuniciranje
M: 051 693 184
E-pošta: anja.potocnik@sij.si