Skupini SIJ mednarodno priznanje za trajnostni projekt izkoriščanja odvečne toplote za ogrevanje mest

Ljubljana, sreda, 24. maj 2017 – Skupina SIJ je za projekt uporabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta Ravne na Koroškem prejela mednarodno priznanje Mednarodnega foruma za nerjavno jeklo (ISSF – International Stainless Steel Forum) za trajnostni razvoj.

Mednarodni forum za nerjavno jeklo (ISSF), neprofitna raziskovalna organizacija, je tudi letos razglasil najboljše prakse s področja varnosti pri delu in trajnostnega razvoja na svetovni ravni. Projekt izkoriščanja odvečne toplote za ogrevanje mest, v katerih delujejo družbe Skupine SIJ, je prepoznala za tretji najboljši projekt v svetovni konkurenci projektov na področju trajnostnega razvoja: »Priznanje, ki nam ga je izkazala naša primarna dejavnost, torej jeklarska industrija, ima za nas še posebno vrednost. Potrjuje, da so naše inovativne usmeritve naravnane v pravo smer. V ponovni uporabi odpadne toplote, ki je v Sloveniji prvi tovrsten projekt, v Skupini SIJ prepoznavamo ogromen potencial. Naše jeklarne se namreč nahajajo ob mestih, zato pričakujemo, da bo industrijska odpadna toplota v teh mestih v naslednjih letih postala dopolnilni ali v določenih primerih celo primarni vir za ogrevanje mest,« je povedal Samo Lečnik, vodja energetike v Skupini SIJ.

Cilj prepoznavanja najboljših praks z vsega sveta je zagotoviti platformo, s katere se lahko širijo najboljše prakse trajnostnega razvoja in varnosti pri delu, ter s tem jeklarsko industrijo in javnost spodbuditi k poglobljenemu razmišljanju o trajnostnih vprašanjih in varnem delu.

Projekt Skupine SIJ je inovativen zgled prehoda energije v krožno gospodarstvo in je prvi primer izkoriščanja industrijske odpadne toplote za potrebe daljinskega ogrevanja pri nas. Omogoča izkoriščanje dela odpadne toplote, ki nastane kot odvečna toplota v procesu elektroobločne peči v jeklarni SIJ Metala Ravne. Dobavitelju energije je Skupina SIJ za ogrevanje v letu 2016 predala 5.116 megavatnih ur toplotne energije, kar je okoli 21 odstotkov vse potrebne toplote za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem. Del te energije je kot donacija Skupine SIJ šel za ogrevanje bazenov Športnega centra Ravne na Koroškem. S takšnim načinom delovanja Skupina SIJ znižuje tudi količine toplogrednih plinov (ocenjujejo, da za 1.500 ton na leto), poleg tega pa v SIJ Metalu Ravne zaradi manjših obremenitev sistema hlajenja omenjene peči zmanjšujejo tudi porabo električne energije.

Odličnost projekta je že prepoznala tudi slovenska in evropska javnost, saj je postal zmagovalni projekt časnika Finance za okolju prijazno storitev v letu 2015, leta 2016 pa je dobil nagradi TARAS 2016 in EUREM. Leta 2016 mu je zlato priznanje za inovacije na regionalni ravni in bronasto priznanje za inovacije na nacionalni ravni podelila tudi Gospodarska zbornica Slovenije.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, katere proizvodi zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavljata dve poslovni področji – metalurška (osnovna dejavnost) in prehrambna dejavnost (prevzem Skupine Perutnina Ptuj), več kot 50 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji ter približno 7.200 zaposlenih.
V letu 2016 je Skupina SIJ zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov in čisti dobiček v višini 51,3 milijona evrov.