Skupina SIJ skupaj z NTF OMM in IMT ustanavlja Kompetenčni center za inovativne kovinske materiale

Ljubljana, ponedeljek, 21. september 2015 – Skupina SIJ skupaj z NTF OMM in IMT ustanavlja Kompetenčni center za inovativne kovinske materiale

Skupina SIJ – Slovenska industrija združuje kompetence svojih razvojnih oddelkov Acronija, Metala Ravne in Elektrod z znanjem Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) ter Naravoslovnotehniško fakulteto (NFT OMM). S tem želimo pospešiti in nadgraditi  bogato razvojno dejavnost v navedenih družbah in jo oplemenititi z znanjem in specialnimi kompetencami znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih izobraževalnih organizacij. Delovanje konzorcija bo v prvi fazi usmerjeno v razvoj projektov nikljevih zlitin, t.i. maraging jekel, implementacijo 3D tiska ter toplotno in površinsko obdelavo jekel z vodikovo plazmo. V vseh naštetih primerih gre za vrhunske tehnologije in izdelke, tudi s pomočjo katerih bo skupina SIJ lahko nadgrajevala svoje tržne pozicije in predvsem razvijala materiale in zlitine prihodnosti.

S pomočjo intelektualnega in kompetenčnega potenciala konzorcija želimo usmerjati nove poti razvoja SIJ in k sodelovanju pritegniti znanstveno-raziskovalne ustanove in ostale partnerje v okviru kovinsko predelovalne industrije; prav tako velike potenciale vidimo tudi v povezovanju z drugimi materiali, kot so aluminij, titan ipd. Evropa je v težnji po reindustrializaciji prepoznala metalurgijo kot eno izmed ključnih strateških področij, ki v Evropi danes predstavlja enega izmed najmočnejših tehnoloških sektorjev. Med njimi je industrija  jekla med najpomembnejšimi za Evropsko ekonomijo in njeno konkurenčnost, predvsem na področju transporta, konstrukcij in energetike. Za prihodnost Evrope in njihovih državljanov je ključno obdržati  inovativno in konkurenčno jeklarsko industrijo.

V Sloveniji področje metalurgije ter znotraj tega proizvodnja in predelava jekla prispevajo znaten delež k bruto domačemu proizvodu. Industrija tudi generira veliko delovnih mest (skupaj metalurgija in kovinsko-predelovalna industrija v Sloveniji več kot 80.000), pri čemer Skupina SIJ beleži 60 odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja panoge. V kolikor hočemo slediti hitremu razvoju v Evropi, moramo biti inovativni in neprestano vlagati v razvoj  novih izdelkov. Pri tem bomo uspešni samo z ustvarjenjem novih verig vrednosti, tj. z združevanjem različnih kompetenc izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij ter močnih industrijskih partnerjev. 

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si

   

uni lj  imt logo