SKUPINA SIJ SE BO ŠE BOLJ POSVETILA OSNOVNI JEKLARSKI DEJAVNOSTI

Sporočilo za javnost

Ljubljana, četrtek, 24. marec 2022 – Uprava SIJ d.d. se je glede na razmere na svetovnih trgih, upadajoče povpraševanje in negativno poslovanje družbe SIJ Elektrode Jesenice d.o.o. v zadnjih letih odločila, da predlaga likvidacijo družbe. Nadzorni svet je predlog o prostovoljni likvidaciji družbe potrdil na seji dne 23. marca 2022.

Družba SIJ Elektrode Jesenice proizvaja varilne žice in elektrode, katerih poraba in s tem povpraševanje na njenih največjih izvoznih trgih, ki so države EU in države nekdanje Jugoslavije, upada. Poraba elektrod se je v zadnjih osmih letih v Evropi zmanjšala za skoraj 19 odstotkov. Povpraševanje po teh izdelkih se obenem močno povečuje na azijskih trgih. Posledično se je v zadnjih letih tam povečala tudi količinska proizvodnja ter koncentriralo lastništvo največjih proizvajalcev, ki tako lahko zagotavljajo konkurenčnejše prodajne cene in tudi dopolnilne storitve za varilsko dejavnost.

Zaradi tržnih razmer se je Skupina SIJ odločila, da to dejavnost opusti in se še intenzivneje posveti osnovni dejavnosti proizvodnje in predelave jekla. Pričakujemo, da bo z namenom dokončanja odprtih naročil proizvodnja v družbi SIJ Elektrode Jesenice predvidoma potekala še do sredine aprila. Svoje terjatve bo družba poravnavala v skladu z njihovo zapadlostjo, predvidoma do konca leta bodo poplačani vsi deležniki.

Družba SIJ Elektrode Jesenice je v zadnjih petih letih poslovala z izgubo. Skupina SIJ se je po skrbnem premisleku o vseh možnostih glede prihodnosti družbe zato odločila, da predlaga postopek prostovoljne likvidacije. Tudi ob tej odločitvi v Skupini SIJ na prvo mesto postavljamo svoje zaposlene. Za večino zaposlenih bomo zagotovili možnost zaposlitve v sestrskih družbah na Jesenicah. Po uskladitvi predloga z reprezentativnima sindikatoma bo ustrezno novo delovno mesto v družbah SIJ Acroni in SIJ SUZ ponujeno okoli 100 zaposlenim, ostalim pa bo ponujena ustrezna odpravnina in v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje zagotovljena strokovna podpora ob prenehanju zaposlitve.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si