SKUPINA SIJ PREVZELA DRUŽBO SISTEMSKA TEHNIKA

V imenu skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, je družba Noži Ravne d.o.o. konec leta 2015 zaključila vse postopke za dokončni prevzem družbe Sistemska tehnika d.o.o., in s tem postala 100-odstotni lastnik družbe. 

Družba Sistemska tehnika d.o.o. je tako 18. januarja 2016 tudi že spremenila svoje ime v Ravne Systems d.o.o. Hkrati intenzivno potekajo tudi aktivnosti za združitev družb (nekdanja) Sistemska tehnika d.o.o., Noži Ravne d.o.o. in Serpa d.o.o. Slednji zaenkrat še poslujeta kot samostojni pravni osebi, dokončno združitev v Ravne Systems d.o.o., pa načrtujemo v prihodnjih mesecih.

Družba Ravne Systems d.o.o. bo razpolagala s strokovnim znanjem na področju inženiringa, raziskav in razvoja in proizvodnje s področja:

 • industrijskih nožev in neposredno povezanih nadomestnih delov za različne industrije, kot so kovinska, lesno-predelovalna, papirna, gumarska industrija in industrija recikliranja, 
 • kovanih valjev za hladno valjanje ogljičnega, nerjavnega in silicijevega jekla, aluminijaste in bakrene pločevine in folije, srajčk in jeder za kontinuirano litje,
 • komponent in rezervnih delov za različne industrije, kot so jeklarne, valjarne in kovačnice,
  polizdelki, končni izdelki in oprema v skladu z dokumentacijo stranke,
 • velikih ležajev/vrtljivih obročkov,
 • prenove, nadgradnje in vzdrževanja.


Dolgoletna tradicija in bogato metalurško in inženirsko znanje bodo Ravne Systems omogočali ustvarjanje inovativnih tehnologij in višje dodane vrednosti za  kupce, ki se odraža v:

 • sposobnosti ponuditi širšo paleto izdelkov in storitev,
 • boljši tehnični podpori za kupce, ki temelji na celovitem in poglobljenem poznavanju ciljnih industrij,
 • večji konkurenčnosti novih izdelkov, ki temelji na sinergijah v raziskavah in razvoju,
 • najvišji kakovosti izdelka kot posledica tesne integracije v vertikalni verigi od jekla do končnega izdelka, kar omogoča boljši nadzor nad procesi,
 • boljših pred- in poprodajnih aktivnosti preko široke prodajne mreže agentov in distributerjev ter prisotnosti v več kot 70 državah po vsem svetu.