Skupina SIJ prenovila in poenotila celostno grafično podobo

Skupina SIJ je za zagotavljanje učinkovitega in konsistentnega komuniciranja z javnostmi prenovila in poenotila celostno grafično podobo (CGP) celotne Skupine SIJ. Za uspešno komuniciranje hitro razvijajoče se jeklarske skupine, ki postaja vedno pomembnejši globalni igralec na področju nišnih specializiranih jeklenih izdelkov, je ključno, da so vsi deležniki naslovljeni na enak način in z jasnim krovnim sporočilom tako na verbalni kot na vizualni ravni.
 
Osvežen logotip družbe SIJ,  d. d.,v sebi združuje že znane elemente – črkovni zapis kratice SIJ in osnovno obliko logotipa, ki je v uporabi že deset let, hkrati pa se je prilagodil potrebam trga in komunikacijskih okolij, v katerih nastopa mednarodna tržna znamka skupine SIJ. Medtem prenovljena celostna podoba Skupine SIJ oziroma vseh odvisnih družb zagotavlja dovolj prostora izražanju lastne identitete vsake izmed družb in servisno-prodajnih centrov v Sloveniji in tujini, obenem pa jih poveže v trdnejšo in bolj konsistentno korporativno celoto.

 

S prenovljeno korporativno celostno grafično podobo, ki je vizualno izčiščena in jasna, skupina SIJ po eni strani izraža močno usmeritev po konsolidaciji celotne skupine, po drugi strani pa se tudi vizualno umešča ob bok najuspešnejšim svetovnim vertikalno-integriranim jeklarskim skupinam.

Ob uvedbi prenove CGP je predsednik uprave SIJ,  d. d.,  Anton Chernykh izrazil prepričanje, »da bo nova celostna grafična podoba omogočila učinkovito komunikacijsko podporo drugim poslovnim procesom, ki so vse od lanskega leta intenzivno usmerjeni v konsolidacijo skupine, iskanje sinergij znotraj skupine in izgrajevanje globalne prepoznavnosti blagovne znamke SIJ. Slednje bo prinašalo pomembe pozitivne učinke ne zgolj za prepoznavnost same skupine, temveč tudi za tržno komuniciranje odvisnih družb«.

Prenova CGP Skupine SIJ je bila realizirana v sodelovanju z oblikovalskim studijem ArnoldVuga.

Logotipe in vodila si lahko ogledate tu

Več informacij:

dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si