Skupina SIJ odprla lasten izobraževalni center

SIJ Izobraževalni center, katerega so danes svečano predali namenu, je nov mejnik v spodbujanju napredka in razvoja kar 7000 zaposlenih v Skupini SIJ, ki bodo v novem centru pridobivali strokovno znanje in kompetence z najrazličnejših področij. Obenem pa bo SIJ Izobraževalni center zagotavljal enotni sistem izobraževanja, skozi katerega bodo vsi zaposleni razvijali kompetence, hkrati pa se bo nenehno spodbujal prenos znanj v družbah in med družbami Skupine SIJ. V izobraževalnem centru bodo spodbujali sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami in nadgrajevali že vzpostavljena sodelovanja, kot na primer s Srednjo šolo Ravne in Medpodjetniškim izobraževalnim centrom (MIC Ravne na Koroškem).

Z današnjim svečanim odprtjem novega sodobnega SIJ Izobraževalnega centra so v Skupini SIJ postavili nov mejnik. Dobrih 215.000 evrov vredna naložba finančno morda ne sodi med največje, vendar je za Skupino SIJ neprecenljiva. »Bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da se zavedamo potenciala naših sodelavcev ter ga neprestano spodbujamo in krepimo. Le z usposobljenimi, izobraženimi iz zavzetimi sodelavci bomo lahko uresničevali skupno strategijo in strateške cilje Skupine SIJ ter suvereno odgovarjali na izzive jeklarske industrije in nadaljevali trend rasti. Naložba v lastni sodobni izobraževalni center bo torej nadgradila in oplemenitila vse naše dosedanje naložbe«, poudarja predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh. V Skupini SIJ vsako leto namenijo več sredstev za izobraževanje - v prvi polovici letošnjega leta so jih namenili kar 45,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Sodelavci Skupine SIJ bodo v novem izobraževalnem centru krepili veščine in pridobivali znanja na različnih področjih. V izobraževalnem središču pa bodo potekali tudi interni programi usposabljanj in prekvalifikacij sodelavcev. »Po dobro izobraženih in po meri gospodarstva usposobljenih metalurških, strojnih, elektro in drugih tehnikih imamo namreč vedno velike potrebe. Samo v letošnjem letu smo zaposlili že 80 novih sodelavcev tehničnih strok. Že danes pa bi jih lahko zaposlili še 20, do konca leta pa še dodatnih 30, a jih na trgu dela težko najdemo«, pojasnjuje Mojca Veble, vodja kadrovske službe v Skupini SIJ. Za visoko zahtevna in specifična delovna mesta iščejo strokovnjake tudi v tujini, vendar jih pri tem ovira nekonkurenčna delovna zakonodaja. Zato je potrebno zelo intenzivno in aktivno reševanje kadrovskih izzivov. Z izvajanjem praktičnega usposabljanja dijakov in študentov bodo poglobili sodelovanje s Srednjo šolo Ravne. Zelo dobro pa sodelujejo tudi z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom. »Nasledstvo sodelavcev tehničnih strok si zagotavljamo tudi s štipendiranjem; letos smo razpisali kar 68 štipendij. V tesnem sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami iz lokalnega okolja se je na našo pobudo po 20 letih na Ravnah na Koroškem z letošnjim šolskim letom generacija dijakov ponovno vpisala v program metalurškega tehnika. Vpisanih je 17 dijakov. V pripravi je tudi predlog zakona o vajeništvu, od katerega si veliko obetamo. Podjetja namreč potrebujemo ljudi, usposobljene za delo, in to bo dobrodošla možnost, da jih tudi sami pomagamo dodatno izšolati«, je vsestransko aktivno reševanje kadrovskega primanjkljaja predstavila Mojca Veble, vodja kadrovske službe v Skupini SIJ.

Skoraj 1000 m2 velik SIJ Izobraževalni center s štirimi predavalnicami in sejno sobe, lahko sprejme 140 oseb. Z dodatnimi prostori, ki jih bodo uredili v pritličju, pa želijo ustvariti prijazne izobraževalne prostore tudi za sodelavcev dveh invalidskih podjetij v Skupini SIJ. Sodobni center učenja bo odprt tudi navzven. Različna izobraževanja, poslovna srečanja in dogodke bodo lahko namreč v njem izvajali tudi zunanji partnerji, katerem bodo lahko ustregli s hitro prilagodljivimi prostori in kvalitetnimi programi.

»Do konca leta bomo organizirali kar 12 različnih izobraževanj in dogodkov, ki skupaj štejejo 215 ur oziroma 66 dni in bodo skupaj gostili 657 udeležencev«, se zasedenosti in številnih izobraževanj veseli Janja Rakovec Bodnaruk, vodja SIJ Izobraževalnega centra, in poudarja: »SIJ Izobraževalni center bo Skupini SIJ zagotavljal enotni sistem izobraževanja in mentorstva, skozi katerega bomo razvijamo kompetence in znanja vseh zaposlenih ter spodbujali prenos znanj v družbah in med družbami Skupine SIJ.«

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 zabeležila prihodke v višini 413,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si