Skupina SIJ in Geoplin dosegla dogovor o novih komercialnih pogojih dobave zemeljskega plina

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je med največjimi slovenskimi odjemalci zemeljskega plina, saj letna poraba tega energenta skupine v obsegu 69 mio. m3 predstavlja več kot 8 % celotnega slovenskega letnega povpraševanja. Zemeljski plin predstavlja tudi enega pomembnejših stroškov za obe jeklarski podjetji v skupini SIJ (Acroni, Metal Ravne), zato bodo boljši komercialni pogoji dobave zemeljskega plina občutneje vplivali na znižanje stroškov energentov in s tem na povečanje konkurenčnosti poslovanja celotne skupine SIJ. 

 

Družba Geoplin d.o.o. je tudi seznanila poslovodstvo skupine SIJ s predlogom zavez, ki jih je Geoplin ponudil Javni agenciji RS za varstvo konkurence. V skupini SIJ ocenjujemo, da gre za izjemno pomemben premik na trgu dobave zemeljskega plina, še posebej če bodo obstoječe zaveze nanašale tudi na že obstoječe pogodbe. To bi bila najbolj optimalna rešitev, saj bi tako predlagane zaveze in novi pogoji neposredno vplivale tudi na že realizirane dobave zemeljskega plina.  

 

Skupina SIJ je v obdobju prvih šestih mesecev letošnjega leta zabeležila prihodke v višini 377 mio evrov (+7 % z enakim obdobjem lani), EBITDA v višini 47 mio. evrov (+85 % s prvim polletjem 2013) ter čisti poslovni izid v višini 18,9 mio evrov. Ob rasti svetovnega trga jekla v višini nekaj več kot 3 % je skupina SIJ rasla hitreje ter tudi občutneje povečala dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža znašala 12,5 %.

Skupina SIJ v mesecu novembru načrtuje izdajo petletnih obveznic na Ljubljanski borzi, s čimer namerava družba zagotoviti ustrezno razpršenost in dolgoročnost virov financiranja skupine.

 

Več informacij:

dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si

 

Anja Potočnik, korporativno komuniciranje

E-pošta: anja.potocnik@sij.si