SKUPINA SIJ BO K SODELOVANJU POVABILA DELAVCE SLOVENJGRAŠKEGA ADIENTA

Sporočilo za javnost

Skupina SIJ bo k sodelovanju povabila delavce slovenjgraškega proizvajalca delov avtomobilske notranje opreme Adient, kjer bi delo do konca leta lahko izgubila večina od 430 zaposlenih. Skupina SIJ lahko uspešno pripomore k reševanju problematike, zato se je že povezala z družbo Adient. Skupaj iščejo najbolj učinkovite rešitve za zaposlitev delavcev, katerih znanja, veščine in izkušnje potrebujejo v tudi v SIJ Metalu Ravne in v SIJ Ravne Systems, največjih koroških družbah Skupine SIJ. Obe družbi bosta delavcem ponudili delo v proizvodnji in v vzdrževanju, torej tehničnim profilom od tretje do pete stopnje izobrazbe (strojni tehnik, elektrotehnik, mehatronik, metalurg, ključavničar, kovinar, pomočnik v tehnološkem procesu), pa tudi delo na drugih delovnih mestih v proizvodnji. Veseli bodo tudi prošenj kandidatov drugih profilov, ki jih bodo prav tako obravnavali prednostno.

Družbi SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems bi v skladu s stabilnim poslovanjem in zadostnimi naročili že v tem trenutku lahko zaposlili skupno vsaj 30 novih sodelavcev, zato vse sodelavce Adienta in tudi morebitne druge zainteresirane kandidate vabijo, da redno pregledujejo aktualne zaposlitvene oglase na njihovih spletnih straneh: https://www.metalravne.com/sl/druzba/ljudje-in-kariera/odprta-delovna-mesta/ in https://www.ravnesystems.com/sl/druzba/ljudje-in-kariera/prosta-delovna-mesta/. Organizirali pa bodo tudi druge aktivnosti, s katerimi bodo kandidate povabili k sodelovanju.

Skupina SIJ kot največji in zanesljiv delodajalec na Ravnah varno zaposlitev nudi 1.600 zaposlenim. Sodelovanja z novimi sodelavci v proizvodnji in vzdrževanju, po katerih je veliko povpraševanje, se veseli glavni direktor SIJ Metala Ravne Borut Urnaut: »Tako kot v celotni Skupini SIJ tudi v SIJ Metalu Ravne z različnimi projekti sistematično razvijamo strokovne kompetence zaposlenih v proizvodnji, spodbujamo njihov razvoj,  promoviramo zdravje zaposlenih in varnost pri delu ter si prizadevamo za pozitivno organizacijsko klimo in zavzetost zaposlenih.« Direktor družbe SIJ Ravne Systems Viljem Pečnik dodaja: »Ponosni smo na naše zaposlene v proizvodnji, ki iščejo vedno nove rešitve za učinkovitejšo proizvodnjo in so zvesti podjetju. Kot mentorji imajo mnogi zelo pomembno vlogo pri prenosu dragocenih znanj na svoje sodelavce in naslednike ter seveda tudi pri uvajanju novih zaposlenih. Vsi skupaj se v največji možni meri trudimo, da se novi sodelavci hitro in uspešno uvedejo v delo, nato pa jim, tudi skladno z njihovim interesom in ambicijami, nudimo vso podporo pri nadaljnjem razvoju znanj, veščin in poklicne poti.«

Eden od treh ključnih ciljev Skupine SIJ do leta 2025 je postati eden najbolj zaželenih delodajalcev v Sloveniji in privlačna izbira za talente. Zaposlenim in njihovim družinam nudi številne ugodnosti, med drugim dodatno pokojninsko zavarovanje, brezplačne prostočasne aktivnosti itd. Zaposleni jo ocenjujejo kot podjetje, ki nudi varno dolgoročno zaposlitev. Skupina SIJ do leta 2025 namerava za naložbe v nadaljnjo rast in razvoj nameniti več kot 300 milijonov evrov. Kot največja slovenska metalurška skupina s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih.

 

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si