SIJ zopet v slovenskem inovativnem vrhu

Izjemno pomembno platformo za nadaljnjo rast skupine SIJ predstavljajo številne aktivnosti na področjih raziskav in razvoja ter investicij v nove tehnologije oz. modernizacijo proizvodnje. SIJ za stalno izboljšanje kakovosti različnih vrst jekel in nadgrajevanje postopkov njihove proizvodnje veliko vlaga v raziskave in razvoj, saj se zaveda, da so inovacije ključne za izdelavo najzahtevnejših specialnih jekel, ki so ključne za doseganje večje dodane vrednosti in uspešno sledenje specifičnim potrebam kupcev.

Novo valjavsko ogrodje za valjanje debele pločevine in predtrakov je eden ključnih agregatov Acronija in v primerjavi s starim ogrodjem dosega veliko višje pritiske, valja plošče tudi do širine 2,5 m (prej le 2 m) ter z različnimi orodji omogoča izdelavo jeklenih plošč z visoko dodano vrednostjo. Za najboljši izplen te naložbe so Acronijevi inovatorji razvili model valjanja, kateri preračunava optimalno valjanje glede na vrsto jekla, tip izdelka in zahtevane končne lastnosti. Je samoadaptiven, kar pomeni, da se konstantno uči in popravlja parametre, ki jih uporablja pri izračunih. Ta kombinacija ogrodja in razvitega modela daje Acroniju veliko prednost pred konkurenco, saj omogoča doseganje nižjih debelin ter večjih širin plošč iz trših jekel, hkrati pa omogoča hitro uvajanje novih izdelkov. Slednje je ključno, da lahko SIJ v Acroniju prilagaja proizvodnji proces specifičnim potrebam kupcev in jim obenem zagotavlja vrhunske jeklene izdelke v najkrajšem času.

SIJ je v Metalu Ravne naredil velik preskok v ponudbi s proizvajanjem vrhunskega visoko legiranega jekla OCR8W, ki se uporablja za odrezilna in preoblikovalna orodja v hladnem. Novo razvito jeklo OCR8W je konkurenčnejše od primerljivih jekel, ker ima močno povečano obrabno obstojnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v najzahtevnejših pogojih. Z razvojem jekla OCR8W bodo v SIJ pospešili tudi razvoj novih izdelkov v njenih družbah in drugih podjetjih na Koroškem, kjer sodelovanje na tem področju že uspešno poteka. Tako v SIJ-evi družbi za proizvodnjo industrijskih nožev Noži Ravne razvijajo skupaj z Metalovimi strokovnjaki še bolj izpopolnjene nože za odrezavanje, s podjetjem na lokaciji pa valje. 
Največ vrhunskega visoko legiranega jekla OCR8W proda družba Metal Ravne v EU, kjer največ po njem povprašuje Nemčija.

 

Več informacij: 
dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si

 

Anja Potočnik, korporativno komuniciranje
E-pošta: anja.potocnik@sij.si