SIJ postal pridruženi član Svetovnega jeklarskega združenja (World Steel Association)

Svetovno jeklarsko združenje je največja mednarodna krovna organizacija jeklarskih podjetij, katere člani predstavljajo okrog 85 odstotkov svetovne proizvodnje jekla. Letne konference združenja se je iz SIJ udeležil Anton Chernykh, predsednik uprave družbe.

Strategija razvoja skupine SIJ predvideva nadaljnje investicije ter razvoj novejših in zahtevnejših vrst jekel, s katerimi skupina že sedaj vstopa v tržne segmente in industrije z višjo dodano vrednostjo. Upoštevajoč usmeritev v nadaljnjo razširitev že obstoječe lastne servisne in prodajne mreže (trenutno ključni trgi EU in ZDA) ter krepitev neposrednih poslovnih odnosov s proizvajalci končnih izdelkov, si skupina SIJ od pridruženega članstva v Svetovnem jeklarskem združenju obeta še boljše tržno pozicioniranje na ključnih prodajnih trgih, kot tudi učinkovitejši vstop na nove hitro-razvijajoče se trge in industrijske panoge. 

 

Skupina SIJ je v obdobju prvih šestih mesecev letošnjega leta zabeležila prihodke v višini 377 mio evrov (+7 % z enakim obdobjem lani), EBITDA v višini 47 mio. evrov (+85 % s prvim polletjem 2013) ter čisti poslovni izid v višini 18,9 mio evrov. Ob rasti svetovnega trga jekla v višini nekaj več kot 3 % je Skupina SIJ rasla hitreje ter tudi občutneje povečala dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža znašala 12,5 %.

 

Več informacij:

dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si

 

Anja Potočnik, korporativno komuniciranje
E-pošta: anja.potocnik@sij.si