Rezultati poslovanja Skupine SIJ v prvem polletju leta 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Rezultati poslovanja Skupine SIJ v prvem polletju leta 2017

 

Ljubljana, petek, 29. september 2017 – Objava prve informacije o uspešnem in stabilnem poslovanju Skupine SIJ v prvih šestih mesecih leta 2017

 

Skladno s konsolidiranimi in nerevidiranimi rezultati je Skupina SIJ v prvem polletju 2017 poslovala stabilno in uspešno. Ustvarila je 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ti so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov je primerljiv z enakim obdobjem lani, prav tako Skupina SIJ ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja − EBITDA marža v višini 10,9 odstotka je nižja kot lani v enakem obdobju, a še vedno višja od povprečja panoge, tako v metalurški kot prehrambni dejavnosti.

Za naložbe so v prvem polletju namenili 39 milijonov evrov. Najpomembnejšo med njimi – 30 milijonov evrov vreden konvertor AOD,  so izpeljali v SIJ Acroniju. Naložba omogoča povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne debele pločevine, s katero Skupina SIJ zaseda vodilni tržni delež v Evropski uniji.    

V metalurški dejavnosti so bili prihodki od prodaje 389 milijonov evrov (18,2-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), kar je predvsem posledica višjih prodajnih cen proizvodov, ki sledijo ugodnim razmeram na trgih ključnih surovin za proizvodnjo jekla. Dosežena EBITDA 45,5 milijona evrov je nekoliko nižja kot v enakem obdobju lani (47,3 milijona evrov), a še vedno visoka, enako kot EBITDA marža v višini 11,7 odstotka, ki presega povprečje panoge za eno odstotno točko. Za naložbe so  v tem obdobju namenili 36,9 milijona evrov, predvsem zaradi že zagnane naložbe v konvertor AOD v družbi SIJ Acroni, ki je ključna za utrjevanje položaja metalurške dejavnosti kot specializiranega proizvajalca jekel z visoko dodano vrednostjo. 

Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) je ustvarila 123,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (3,1-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in EBITDA v višini 10,6 milijona evrov. Dosežena 8,6-odstotna EBITDA marža je nad povprečjem primerljivih podjetij v širši regiji (v letu 2016 je ta znašala 3,7 odstotka), čeprav je v primerjavi z lanskim prvim polletjem nižja za eno odstotno točko.

Tako metalurška kot prehrambna dejavnost Skupine SIJ sta uspešni na tujih trgih. V prvem polletju leta 2017 je Skupina SIJ tako dodatno utrdila svojo izvozno naravnanost, saj je na tujih trgih ustvarila 417,6 milijona evrov oz. 81,5 odstotka vseh prihodkov od prodaje. To je 0,5 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v letu 2016 zabeležila prihodke v višini 842,6 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 127 milijonov evrov ter čisti poslovni izid v višini 51,3 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.