Povezani. Inovativni. Prebojni. USMERJENI H KUPCU!

10. in 11. decembra je skupina SIJ v Portorožu organizirala 2. Strateško konferenco skupine SIJ, katere rdeča nit je bila bolj intenzivna usmerjenost h kupcem. 

V skupini SIJ je bilo leto 2015 v znamenju rasti, razvoja in inovacij. Naši rezultati kažejo, da smo bili v letu 2015 prodajno proaktivni, usmerjeno v realizacijo zastavljene strategije rasti in osvajanja bolj zahtevnih tržnih niš in specifičnih trgov. Izzivov pa kljub uspehom seveda še ni konec. Leto 2016 bo za skupino SIJ v znamenju še bolj intenzivne usmerjenosti h kupcem, kar je bila tudi ključna tema naše 2. Strateške konference skupine SIJ. Eno izmed strateških področij, ki mu v nadaljevanju moramo posvetiti še več pozornosti, je sprememba organizacijske kulture v smeri še globljega razumevanja potreb kupcev in trga. 
Udeleženci so se v številnih predavanjih in delavnicah seznanili z različnimi aktivnostmi, kako skupino SIJ pripeljati do podjetja, ki bo še bolj usmerjeno h kupcu.
Po koncu so bili vsi udeleženci soglasni, da bo v letu 2016 skupina SIJ v znamenju še bolj intenzivne usmerjenosti h kupcem.