POSLOVANJE SKUPINE SIJ V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 2017 IN NAJAVA PONOVNE IZDAJE KOMERCIALNIH ZAPISOV

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovala uspešno, še naprej je povečevala prihodke od prodaje ter ohranila višino poslovnega izida iz poslovanja pred amortizacijo (EDITDA). SIJ d.d. napoveduje tudi četrto zaporedno izdajo komercialnih zapisov.

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2017 ustvarila 763,5 milijona evrov prihodkov od prodaje (19,7-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 78,7 milijona evrov (primerljiva z enakim obdobjem lani, ko je bila 78,4 ) in čisti poslovni izid v višini 13,7 milijona evrov. Skupina je tudi v tretjem četrtletju leta 2017 ohranila visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih devetih mesecih leta 2017 znašala 10,3 odstotka, in ostaja nad povprečjem panoge, tako v metalurški kot v prehrambni dejavnosti skupine.

V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2017 znašali 571,4 milijona evrov (17,3-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), dosežena je bila EBITDA v višini 61,0 milijona evrov (primerljiva z enakim obdobjem lani) in 10,7-odstotna EBITDA marža (padec za 1,9 odstotnih točk v primerjavi z enakim obdobjem lani, vendar še vedno nad povprečjem panoge). Odlivi za naložbe so v tem obdobju znašali 43,9 milijona evrov, manj kot v enakem obdobju lani, kar je skladno s strateškimi usmeritvami Skupine SIJ in postopnim umirjanjem naložbenega cikla 2014-2020, ki je vrh dosegel v letu 2016 (62,9 milijona evrov). Najpomembnejša naložba v omenjenem naložbenem ciklu, v vrednosti 30 milijonov evrov, je bila v konvertor AOD v družbi SIJ Acroni, ki bo pomembno vplival na povečanje proizvodnih zmogljivosti in konkurenčnost pri proizvodnji nerjavne debele pločevine, s katero zasedamo vodilni tržni delež v Evropski uniji. V letošnjem zadnjem četrtletju Skupina SIJ že beleži pozitivne učinke omenjene naložbe.

Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) je v prvih devetih mesecih leta 2017 ustvarila 192,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (3,7-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), EBITDA v višini 17,6 milijona evrov (1,5 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani, kar je predvsem posledica rasti stroškov dela) in EBITDA maržo v višini 9,2 odstotka, ki je še vedno nad povprečjem panoge, kljub temu, da je za 1,1 odstotno točko nižja kot v enakem obdobju lani. Finančni položaj prehrambne dejavnosti je zelo stabilen (vrednost kazalca NFD/EBITDA je 1,8), kar dejavnosti omogoča nadaljnjo rast in razvoj.

S ciljem optimizacije stroškov financiranja in razpršitvijo kratkoročnih virov financiranja je SIJ d.d. danes pričel s predprodajnim postopkom četrte zaporedne izdaje komercialnih zapisov na slovenskem kapitalskem trgu, ki bo zaključen v sredini decembra letos; predviden obseg izdaje je do 30 milijonov evrov.

---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.500 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvi polovici leta 2017 ustvarila 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ti so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov pa je primerljiv z enakim obdobjem lani.

Več informacij:

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

E-naslov: sara.wagner@sij.si