POSLOVANJE SKUPINE SIJ V LETU 2019 IN ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE V VODSTVU DRUŽBE SIJ D.D.

Ljubljana, 30. april 2020 – Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je potrdil Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2019 in se seznanil z organizacijskimi spremembami v vodstvu SIJ d.d.

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Skupine SIJ in potrdil Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2019. Po revidiranih konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ ustvarila 767,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (3,3 odstotka manj kot leta 2018), od tega 84,6 odstotka na tujih trgih. EBITDA je znašal 58,8 milijona evrov (4,7 odstotka manj kot leta 2018), EBITDA marža pa 7,7 odstotka (0,1 odstotne točke manj kot leta 2018). Skupina SIJ je poslovala pozitivno in ustvarila 44,9 milijona evrov čistega dobička (816,3 odstotka več kot leta 2018), njena zadolženost pa je znašala 180,5 milijona evrov (43 odstotkov manj kot leta 2018), kar je med drugim tudi dokaz uspešnega upravljanja in prodaje prehrambne dejavnosti (Skupine Perutnina Ptuj).

»V letu 2019 smo v Skupini SIJ skladno s poslovnimi načrti uspešno zaključili prodajo prehrambne dejavnosti – Skupine Perutnina Ptuj. S sredstvi od prodaje smo znižali zadolženost, namenili pa jih bomo tudi nadaljnjemu razvoju primarne dejavnosti skupine – proizvodnji visokotehnoloških jekel in končnih izdelkov. Tako smo na prelomu dveh pomembnih zgodovinskih mejnikov za slovensko jeklarstvo – 150-letnici začetka industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem in 400-letnici jeklarstva v Mežiški dolini – začrtali dvojno novo pot: poleg prodaje prehrambne dejavnosti smo zapisali tudi novo fazo v razvoju, strategijo do leta 2025, ki bo omogočila, da bomo v vse bolj spremenljivem svetu ostali stabilna jeklarska skupina in pomemben igralec na nišnih jeklarskih trgih,« je povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

V letu 2019 so v Skupini SIJ nadaljevali stabilno proizvodnjo jekla. V strukturi prodaje so ohranjali visok delež nišnih jekel z višjo dodano vrednostjo, zadržali pa so tudi svoje vodilne tržne položaje. Tako ostajajo vodilni proizvajalec nerjavne debele pločevine v Evropski uniji, tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji in med desetimi največjimi proizvajalci industrijskih nožev na svetu. Kot izrazito izvozno naravnano podjetje je Skupina SIJ v letu 2019 večino svojih prihodkih ustvarila na tujih trgih. Vrednost izvoza je dosegla 648,9 milijona evrov oz. 84,6 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Ključni trgi ostajajo države Evropske unije, predvsem Nemčija in Italija.

V letu 2019 so tako v Skupini SIJ na realnih tržnih, proizvodnih in finančnih predpostavkah oblikovali strategijo do leta 2025. Skupina SIJ bo leta 2025 finančno trdna, njena dobičkonosnost bo nad povprečjem panoge. Še naprej bo vodilna v jeklarskih tržnih nišah in zaželen delodajalec z zavzetimi zaposlenimi. V Skupini SIJ verjamejo, da bo poleg naštetih treh stebrov strategije do leta 2025 ključno vodilo do dolgoročne stabilnosti tudi uresničevanje trajnosti. Čeprav se po izpustih CO2 Skupina SIJ v letu 2019 uvršča med najboljša jeklarska podjetja v svetovnem merilu, bo tudi do leta 2025 svojo proizvodnjo in proizvode še naprej razvijala tako, da se bo vpliv na okolje zmanjševal.

Poleg rezultatov poslovanja se je nadzorni svet na seji seznanil tudi s spremembami v organizaciji vodenja SIJ d.d. in Skupine SIJ. Tibor Šimonka, Viacheslav Korchagin in Igor Malevanov so 30. aprila 2020 prenehali delovati kot člani uprave družbe SIJ d.d. Dosedanji člani uprave bodo 1. maja 2020 prevzeli nove vodilne položaje v zvezi z organiziranjem in delovanjem vodstva družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ, in sicer kot podpredsedniki, katerim so skladno z novo matrično organizacijo razdeljena pooblastila in odgovornosti v zvezi s centraliziranim vodenjem in upravljanjem glavnih poslovnih funkcij Skupine SIJ. Skupina SIJ ima tako odslej enočlansko upravo, ki jo še naprej vodi Andrey Zubitskiy, predsednik uprave.

---

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si