Podpis pogodbe z OKS in otvoritev poligona

lorem ipsum....