ODVEČNA TOPLOTA IZ SIJ METALA RAVNE ODSLEJ OGREVA TUDI POKRIT LETNI BAZEN NA RAVNAH

Sporočilo za javnost

 

Ravne na Koroškem, torek, 23. oktober 2018 – Letni bazen na Ravnah na Koroškem je z letošnjo sezono priklopljen na sistem daljinskega ogrevanja, ki izkorišča odvečno industrijsko toplotno energijo, nastalo v procesu hlajenja elektroobločne peči v Jeklarni SIJ Metala Ravne. Dobro prakso energetsko učinkovitega sistema ogrevanja bazena so danes na Ravnah predstavili skupaj z otvoritvijo novega 'balona', s katerim je bazen pokrit pozimi.

Odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči, v kateri pri temperaturi preko 1.600 stopinj Celzija v Jeklarni SIJ Metala Ravne pretaljujejo jeklo, Skupina SIJ preko distributerja Petrol od leta 2015 namenja za potrebe daljinskega ogrevanja občine Ravne na Koroškem. Oddana količina je lani obsegala 6.649 megavatnih ur, kar predstavlja skoraj tretjino vse potrebne toplote za ogrevanje. Del te energije je kot donacija Skupine SIJ namenjena ogrevanju bazenov Športnega centra Ravne na Koroškem, od leta 2016 za ogrevanje zimskega bazena, z letošnjo sezono pa tudi letnega, kjer se ogreva voda in zrak v balonu, ki bazen pokriva pozimi.

»V Skupini SIJ se na vseh ključnih točkah svojega delovanja zavezujemo k trajnostnim načinom proizvodnje in porabe, ter k skrbi za zdravje in dobro počutje naših ljudi ter skupnosti, v katerih delamo in živimo,« je na dogodku poudaril glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik. Tako sodelavcem ravenskih družb v sodelovanju z ZKŠTM (Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti) zagotavljajo brezplačno ali bistveno cenejše športno-rekreativne dejavnostih v Športnem centru Ravne, postavili so športni poligon za vadbo na prostem iz svojega jekla, letos so tudi omogočili ureditev otroškega smučarskega poligona. »Veseli smo, da je z letošnjo sezono tudi letni bazen priklopljen na sistem daljinskega ogrevanja, ki je energetsko učinkovit in okolju prijazen.«

Ravne na Koroškem so prvi tovrsten, s prejetimi nagradami tudi v javnosti že večkrat nagrajeni primer dobre prakse daljinskega ogrevanja v Sloveniji. »Imamo potencial, da količino toplotne energije s sedanjih, v letu 2017 oddanih 6.649, povišamo na preko 9.000 megavatnih ur,« je pojasnil Samo Lečnik, vodja energetike Skupine SIJ, ki ocenjuje, da bo za zimski bazen v eni sezoni potrebnih skupaj 1.649 megavatnih ur, od tega za ogrevanje zraka pod balonom 504, za ogrevanje bazenske vode, sanitarne tople vode in prostorov pa 1.145 megavatnih ur. Lečnik ob tem poudarja tudi pomembnost projekta z vidika zmanjševanja ogljičnega odtisa. »Na letni ravni bomo izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za skoraj 1.900 ton.«

Z doniranjem toplote SIJ Metala Ravne za ogrevanje bazenske infrastrukture in sponzorstvom družbe SIJ Ravne Systems Plavalnemu klubu Fužinar bo Skupina SIJ tudi v prihodnosti zagotavljala dobre pogoje in vzpodbujala razvoj tako rekreativnega kot tudi profesionalnega plavalnega športa na Ravnah.


---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini.
Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov.