OBVESTILO O NAMERI ODSVOJITVE DELNIC PERUTNINE PTUJ

Ljubljana, 25. september 2018: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., obvešča javnost o nameri odsvojitve delnic družbe Perutnina Ptuj d.d.

Skupina SIJ obvešča javnost o nameri odsvojitve delnic družbe Perutnina Ptuj, za katero, kot je bilo v javnosti že večkrat sporočeno, je bilo odprtih več možnosti. Skupina MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih skupin živilsko-predelovalne industrije in vodilni proizvajalec perutnine v Ukrajini, je pri Javni agenciji za varstvo konkurence (AVK) vložila priglasitev koncentracije oziroma sprožila postopke za strateški vstop v največjo slovensko živilsko-predelovalno podjetje.

Skupina Perutnina Ptuj je danes nadpovprečno zdravo in finančno stabilno podjetje, za kar gre zasluga dobremu poslovanju in učinkom optimizacije poslovanja v zadnjih treh letih, ko je bila del Skupine SIJ. Skupina SIJ je že v načrtih za upravljanje naložbe v Skupino Perutnina Ptuj pojasnila, da predlog predvideva odsvojitev naložbe v Perutnini Ptuj d.d. Takraten načrt je sicer predvideval oddelitev v ločeno, novo družbo, vendar so se kasneje glede odsvojitve naložbe v družbo Perutnina Ptuj odprle tudi druge možnosti.

Uresničitev namere, da družbo prevzame MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih skupin živilsko-predelovalne industrije, bi bila po oceni Skupine SIJ smotrna in v korist Skupine Perutnina Ptuj, Skupine SIJ in vseh deležnikov. MHP je pripravljen v prihodnjih letih podpreti največjo slovensko živilsko-predelovalno skupino z naložbami in nadaljnjim razvojem obstoječega poslovnega modela ter širitvijo, kar bo prineslo neposredne koristi ne le za podjetje samo, temveč tudi za lokalne rejce in zaposlene.

V času, ko so postopki še v teku, Skupina SIJ ne bo dajala podrobnejših pojasnil. Podrobnejše informacije bosta Skupina SIJ in MHP posredovala po zaključku postopkov.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.


Dodatne informacije za Skupino SIJ:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si