NADZORNI SVET IMENOVAL NOVEGA ČLANA UPRAVE DRUŽBE SIJ D.D.

NADZORNI SVET IMENOVAL NOVEGA ČLANA UPRAVE DRUŽBE SIJ D.D.

Ljubljana, torek, 10. april 2018 – Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je včeraj soglasno imenoval novega člana uprave Viacheslava Korchagina

Nadzorniki so se seznanili z odstopom člana uprave družbe SIJ d.d. Dmitrija Bochkareva in za polni mandat šestih let imenovali novega člana uprave Viacheslava Korchagina, ki je od leta 2007 do 2014 že deloval v upravi družbe SIJ d.d. in Skupini SIJ. S svojim delom je v preteklih obdobjih uspešno in pomembno prispeval k učinkovitemu vodenju in poslovanju skupine.

Upravo družbe SIJ d.d. tako ponovno sestavljajo štirje člani: poleg Viacheslava Korchagina še dosedanja člana uprave Tibor Šimonka in Igor Malevanov ter predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

Viacheslavu Korchaginu sicer še naprej nemoteno teče tudi mandat podpredsednika uprave in člana uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo v Perutnini Ptuj, ki je od leta 2015 del Skupine SIJ.


Več informacij o novem članu uprave družbe SIJ d.d.

Viacheslav Korchagin je diplomiral na Kuzbaški državni tehnični univerzi s področja ekonomike in upravljanja v strojegradnji. Svojo kariero je začel kot pomočnik namestnika guvernerja regionalne uprave Kemerovske oblasti. Zatem je zasedal različna vodilna delovna mesta v družbah v skupini IMH – Industrijski metalurški holding: bil je pomočnik komercialnega direktorja družbe Kemerovo-Koks in komercialni direktor COF (Centralna tovarna za predelavo in bogatenje rude) Berezovskaja, direktor družb Torgovyj dom Kemerovo-Koks (Trgovska družba Kemerovo-Koks), Vanadij in Polema ter namestnik generalnega direktorja družbe UK IMH – Industrijski metalurški holding.

Od leta 2007 do začetka leta 2014 je bil član uprave družbe SIJ d.d., od septembra 2014 pa namestnik direktorja družbe Dilon d.o.o. V začetku leta 2016 je postal podpredsednik in član uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo v Perutnini Ptuj, ki je del Skupine SIJ.

Dne 9. aprila 2018 je ponovno postal član uprave družbe SIJ d.d.


---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj). Obe dejavnosti skupaj sta v letu 2017 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 103,8 milijona evrov in čisti dobiček v višini 17,6 milijona evrov. Obe dejavnosti sta v letu 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oz. 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si