NADZORNI SVET IMENOVAL NOVA ČLANA UPRAVE DRUŽBE SIJ D.D.

Ljubljana, petek, 23. februar 2018 – Nadzorni svet družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., je včeraj soglasno imenoval nova člana uprave. Za polni mandat sta to postala Tibor Šimonka in Igor Malevanov.

Nadzorniki so za polni mandat šestih let imenovali nova člana uprave družbe SIJ d.d. – Tiborja Šimonko in Igorja Malevanova. Oba nova člana sta v preteklosti več kot deset let delovala v družbi SIJ d.d. in Skupini SIJ, zato dobro poznata njuno delovanje. S svojim delom sta že v preteklih obdobjih uspešno in pomembno prispevala k učinkovitemu vodenju in poslovanju skupine. Z njima se v SIJ vračajo izkušnje, s katerimi bo največja slovenska metalurška skupina uspešno poslovala tudi v prihodnje.

Tiborju Šimonki sicer še naprej nemoteno teče mandat predsednika uprave Perutnine Ptuj d.d., ki je od leta 2016 del Skupine SIJ in pod njegovim vodstvom posluje stabilno in uspešno.

Upravo družbe SIJ d.d. tako sestavljajo štirje člani. Poleg Tiborja Šimonke in Igorja Malevanova še dosedanji član uprave Dmitry Bochkarev ter predsednik uprave Andrey Zubitskiy. Obema mandat še naprej teče nemoteno.

Člani nadzornega sveta SIJ d.d. so se včeraj sestali na svoji prvi seji po izvolitvi večine novih članov na skupščini delničarjev, ki je bila 19. februarja 2018. Poleg imenovanja članov uprave družbe SIJ d.d. so izvolili tudi svojega predsednika in njegovega namestnika – Evgenyja Zvereva in Janka Jenka.


Več informacij o novih članih uprave družbe SIJ d.d.

Tibor Šimonka je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na svoji poslovni poti je zasedal številna vodilna mesta v različnih podjetjih, v katerih je deloval kot direktor, namestnik direktorja, finančni direktor. Skozi svojo kariero je dobro spoznal tudi Skupino SIJ. V letih 1999–2002 je bil član uprave za finance in ekonomiko v družbi Slovenske železarne d.d. (sedaj SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.). SIJ d.d. in Skupino SIJ je kot predsednik uprave vodil od leta 2002 do leta 2014. Od junija 2014 je bil za obdobje poldrugega leta pooblaščenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja – investitorja za družbo Perutnina Ptuj d.d. Nadzorni svet te družbe ga je 25. januarja 2016 na podlagi skupščinskega sklepa delničarjev Perutnine Ptuj d.d. imenoval za predsednika uprave istoimenske skupine. Tibor Šimonka je 22. februarja 2018 postal član uprave družbe SIJ d.d.

Igor Malevanov je diplomiral na Ekonomski fakulteti beloruske univerze. Med podiplomskim študijem je do leta 2000 delal v različnih ruskih družbah in se specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve. Leta 2001 se je pridružil ruski skupini Koks kot finančni direktor Koksovih hčerinskih družb. Leta 2004 je postal vodja financ v leta 2002 ustanovljeni družbi IMH – Industrijski metalurški holding. Od leta 2007 do 25. junija leta 2017 je v Skupini SIJ vodil področje financ, ekonomike in informacijske tehnologije. Igor Malevanov je 22. februarja 2018 ponovno postal član uprave družbe SIJ d.d.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.500 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2017 ustvarila 763,5 milijona evrov prihodkov od prodaje (19,7-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 78,7 milijona evrov (primerljiv z enakim obdobjem lani, ko je bil 78,4 milijona evrov) in čisti poslovni izid v višini 13,7 milijona evrov. Skupina je tudi v tretjem četrtletju leta 2017 ohranila visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih devetih mesecih leta 2017 znašala 10,3 odstotka, in ostaja nad povprečjem panoge, tako v metalurški kot v prehrambni dejavnosti skupine.


Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si