Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je imenoval novega člana uprave.

Sporočilo za javnost
Ljubljana, četrtek, 18. maj 2017 – Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je imenoval novega člana uprave.

V okviru 3. korespondenčne seja nadzornega sveta družbe SIJ d.d. so člani nadzornega sveta soglasno imenovali novega člana uprave družbe SIJ d.d. 17. maja. 2017 je bil za 5-letni mandat imenovan Dmitry Bochkarev, doktor ekonomskih znanosti. Bochkarev je postal četrti član uprave Skupine SIJ – poleg dr. Denisa Manceviča in Igorja Malevanova, ki kot člana uprave v odstopu opravljata tekoče posle, ter predsednika uprave Andreya Zubitskega.

Dr. Dmitry Bochkarev prihaja iz Ruske federacije in pozna delovanje Skupine SIJ, saj je v letu 2007 vodil prevzem družbe SIJ d.d., med letoma 2008 in 2010 pa je bil tudi član nadzornega sveta družbe. Vse od začetka kariere je zasedal vodilna delovna mesta v podjetjih in bankah. Med letoma 2005 in 2009 je bil finančni direktor v ruskem Industrial Metallurgical Holding (IMH), v okviru katerega je v omenjenem obdobju finančno izpeljal večje projekte pri nakupih ali prodaji družb (tudi SIJ d.d.). Od leta 2010 do 2017 je svojo karierno pot nadaljeval kot Direktor direkcije za projekte OOO Investicijska družba banke Vnešekonombank (VEB Kapital), kjer je pridobil pomembne izkušnje s področja finančnega prestrukturiranja in optimizacije poslovanja družb, uravnavanja likvidnosti, insolvenčnih postopkov in
vzpostavljanja celovitega nadzora nad upravljanjem družb.

V Skupino SIJ tako prinaša pomembne izkušnje, s katerimi bo lahko poslovanje družbe in skupine nadgradil na področju operativnega izvajanja nadzora pri optimizaciji finančnega poslovanja, vitkosti in učinkovitosti poslovnih procesov.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, katere proizvodi zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavljata dve poslovni področji – metalurška (osnovna dejavnost) in prehrambna dejavnost (prevzem Skupine Perutnina Ptuj), več kot 50 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji ter približno 7.200 zaposlenih. V letu 2016 je skupina SIJ zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov in čisti dobiček v višini 51,3 milijona evrov.