Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP)

Skupina SIJ kot partner izvaja in vodi aktivnosti v projektu Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP). Projekt bo zajel vsa področja v podsklopu ciljev S4 (Strategija pametne specializacije Slovenije) in sicer pretvorbo, distribucijo in upravljanje energije. Aktivno vključevanje odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo bomo izvedli v PD projektih v katere bodo vključeni večji industrijski odjemalci (železarska, avtomobilska in elektro industrija z IKT) ter vodovodni sistemi. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope.

  • Prvi delovni sklop predstavlja Platforma za vodenje prilagodljivega odjema. Izvedeni bosta dve pilotni demonstraciji in sicer 1 krovna platforma prilagodljivega odjema ter ciljno prilagojena aplikacija Steelfleks za jeklarsko industrijo.
  • Drugi delovni sklop združuje razvoj in implementacijo EMS prilagojenega za klasično industrijsko proizvodnjo t.i. factory mangment system ali kratko FEMS. Izvedene bosta 2 pilotni postavitvi FEMS ter 1 pilotna postavitev celovitega energetskega monitoringa transformatorja.
  • Tretji delovni sklop se osredotoča na energetsko optimiranje vodovodnih sistemov. Izvedeni bosta 2 pilotni postavitvi.

Projekt Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pričetek projekta: junij 2017
Predviden zaključek projekta: 2020

Kontaktne osebe:
Samo Lečnik, Vodja energetike
T: 01 242 9884
Mail: samo.lecnik@sij.si

Izvedbo projekta podpirajo:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/
SPIRIT Slovenija, javna agencija http://www.spiritslovenia.si
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) http://www.eu-skladi.si
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.si/en/

logoti sof total deup