AVK SOGLAŠA S KONCENTRACIJO MHP IN PERUTNINE PTUJ

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 15. februar 2019 – AVK izdala odločbo, da je vstop MHP v Perutnino Ptuj skladen s pravili konkurence.

Skupina SIJ obvešča javnost, da je Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) v četrtek, 14. februarja, sprejela odločitev, da ne nasprotuje koncentraciji MHP in Perutnine Ptuj in da je koncentracija skladna s pravili konkurence. Pred tem so soglasje že izdali ostali pristojni organi za varstvo konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji.

Skupina SIJ in MHP bosta sedaj lahko izvedla postopke za zaključek transakcije in s tem strateški lastniški vstop MHP – ene izmed vodilnih mednarodnih skupin živilskopredelovalne industrije – v Perutnino Ptuj, v skladu s pogodbo, sklenjeno novembra lani.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.

Dodatne informacije za Skupino SIJ:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si