Sporočilo za javnost: Nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave družbe SIJ d.d.

Ljubljana, sreda, 18. januar 2017 – Nadzorni svet SIJ d.d. se je seznanil s tekočim poslovanjem Skupine SIJ in preliminarnimi rezultati poslovanja v letu 2016. Po seznanitvi z odstopno izjavo predsednika uprave Antona Chernykha je nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave družbe SIJ d.d.

 

Nadzorni svet SIJ d.d. se je na današnji seji seznanil s prvimi neuradnimi rezultati poslovanja Skupine SIJ v letu 2016,  ki jih je označil kot dobre in skladne s poslovnimi načrti skupine. Revidirani konsolidirani rezultati poslovanja bodo objavljeni v letnem poročilu skupine skladno s pravili Ljubljanske borze.

Nadzorniki so se seznanili z odstopno izjavo predsednika uprave Antona Chernykha, podano iz osebnih razlogov, ki mu je z današnjim dnem potekel mandat. Nadzorni svet se je Antonu Chernykhu zahvalil za uspešno vodenje skupine in mu zaželel veliko uspehov na poslovni poti, ki jo bo nadaljeval izven skupine SIJ.

S ciljem zagotovitve nemotenega poslovanja družbe po odstopu dosedanjega predsednika uprave je nadzorni svet izglasoval razširitev uprave na tri člane ter na mesto začasnega predsednika uprave (za mandatno obdobje največ šestih mesecev) imenoval Andreya Zubitskega, dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe, na mesto člana uprave in CEO pa je bil za petletni mandat imenovan dr. Denis Mancevič, dosedanji član nadzornega sveta in direktor za korporativno komuniciranje SIJ d.d.

Denis Mancevič je še pred glasovanjem o imenovanju podal odstopno izjavo z mesta člana NS, medtem ko funkcija predsednika NS Andreyu Zubitskemu začasno miruje. Dosedanjemu članu uprave in finančnemu direktorju Igorju Malevanovu mandat še naprej teče nemoteno.

Več informacij o novih članih uprave

Andrey Zubitskiy, predsednik uprave

Andrey Zubitsky je svojo poslovno pot začel v sistemu skupine Koks leta 2003, ko je postal prvi podpredsednik in član upravnega odbora OOO Industrial Metallurgical Holding Management Company. To funkcijo zaseda vse do današnjega dne. Je tudi predsednik upravnega odbora nizozemske družbe Dilon Coöperatief U.A. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto začasnega predsednika uprave.

Diplomiral je na Kuzbaški tehniški univerzi kasneje pa pridobil tudi doktorat znanosti s področja ekonomije.

Andrey Zubitskiy je častni konzul Ruske federacije v Sloveniji s sedežem na Jesenicah.

Dr. Denis Mancevič, član uprave in CEO

Dr. Denis Mancevič je svojo poslovno pot začel leta 2006 kot  svetovalec in nato direktor prodaje za tuje trge, specializiran za trge Vzhodne Evrope. Karierno pot je leta 2010 nadaljeval na položaju ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu RS v Ruski federaciji. Leta 2014 se je kot direktor za korporativno komuniciranje pridružil Skupini SIJ. Še istega leta je postal tudi član nadzornega sveta družbe SIJ d.d., leta 2016 pa tudi član nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d. Januarja 2017 je bil dr. Denis Mancevič imenovan na mesto člana uprave in CEO družbe SIJ d.d.

Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer politologija – mednarodni odnosi, ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer ruski jezik in književnost ter sociologija kulture. Svojo akademsko pot je nadaljeval  na Univerzi v Mariboru, kjer je zaključil magistrski študij mednarodne poslovne akademije. Na Fakulteti za družbene vede je leta 2013 pridobil naziv doktor znanosti. Trenutno se dodatno izobražuje na IEDC – Bled School of Management na Executive MBA programu.

Dr. Denis Mancevič je član izvršnega odbora SFIF – Slovenian forum of foreign investors, član strateškega sveta za metalurgijo in član poslovno-marketinškega sveta OKS. Je tudi publicist v številnih slovenskih medijih ter občasni predavatelj.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 milijona prihodkov od prodaje (20,6 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 82,5 milijona evrov (48 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.