1. Prodajna konferenca skupine SIJ

 Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, petek, 11. septembra 2015 – Skupina SIJ na 1. Prodajni konferenci predstavila svoje razvojne projekte in širitev prodajnih kanalov

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla z več kot 600 milijoni evrov letnega izvoza zaseda položaj enega od vodilnih slovenskih izvoznikov. Prihodki od prodaje na tujih trgih predstavljajo več kot 86 odstotkov vseh čistih prihodkov, pri čemer se delež izvoza še naprej krepi. Tako se je delež izvoza v skupnih prihodkih v prvi polovici leta 2015 povečal za 1,5 odstotne točke – na 87,8 odstotka. Ključni trgi skupine še naprej ostajajo trgi EU, predvsem Nemčija in Italija, ob tem da skupina hitro povečuje svoje tržne deleže na nekaterih perspektivnih čezoceanskih trgih, kot so na primer ZDA, kjer je bila v primerjavi s prvo polovico leta 2014 rast 68,2-odstotna.

 

Skupina SIJ je 9. in 10. septembra organizirala prvo prodajno konferenco SIJ, ki je namenjena krepitvi blagovne znamke SIJ, predstavitvi ključnih razvojnih projektov skupine in širitvi prodajnih kanalov. Konference so se udeležili predstavniki vseh ključnih poslovnih partnerjev iz več kot 20 držav.

 

»Skupina SIJ ni, ne namerava in ne bo postala proizvajalec masovnih vrst jekel. To ni naše tekmovališče. Mi tekmujemo drugje, in sicer na specializiranih nišnih trgih zahtevnih jeklarskih proizvodov z visokimi dodanimi vrednostmi in visokimi potenciali rasti. To je tekma, v kateri ne želimo zgolj sodelovati, ampak zmagovati. Tako kot smo zmagali v tekmi za tržne deleže z nerjavno debelo pločevino v Evropi in kot zmagujemo na posameznih trgih z orodnimi jekli. Pred dvema desetletjema je najbrž le malokdo verjel, da bomo na trgu debele nerjavne pločevine zasedali tretjinski delež v Evropi, pa vidimo, da smo ta delež ne le dosegli, ampak ga tudi uspešno ohranjamo. Zato naj ne bo dvoma, da bomo naredili vse, kar je potrebno, da bomo svoje cilje uresničili tudi v segmentih specialne nerjavne pločevine in visoko legiranih zlitin (na primer nikljevih), kjer vidimo nove priložnosti za rast na ključnih trgih skupine,« je v svoji predstavitvi strateški ciljev na področju prodaje in distribucije izpostavil predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

 

Zbrani predstavniki končnih kupcev, agentov in distributerjev proizvodnih programov skupine so se v predstavitvah podrobneje seznanili z aktivnostmi, ki jih je skupina SIJ določila kot prednostne z vidika nadgradnje procesov marketinga in prodaje. Poleg tega so med udeleženci konference veliko zanimanja vzbudili predstavljeni referenčni razvojni projekti, ki prinašajo občutno dodano vrednost po celotni dobavni verigi. Med temi velja izpostaviti razvoj novih specialnih vrst jekel za energetski sektor v Metalu Ravne, ki so plod razvojnega sodelovanja s podjetjem Siemens in ki odpirajo vrata še aktivnejši prisotnosti v tej panogi, kot tudi nadgradnjo standardnih industrijskih nožev za kovinskopredelovalno in reciklažno industrijo v Nožih Ravne, ki imajo za kar 75 odstotkov daljšo življenjsko dobo od konkurenčnih proizvodov na trgu.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si