Vodstvo družbe

UPRAVA

Andrey Zubitskiy

predsednik uprave

Andrey Zubitskiy

Andrey Zubitskiy je doktor znanosti s področja ekonomije. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto predsednika uprave SIJ d.d.

ŠIRŠE VODSTVO

Tibor Šimonka

glavni podpredsednik

Tibor Šimonka

Tibor Šimonka je diplomirani ekonomist. Na svoji poslovni poti je zasedal številna vodilna mesta v različnih podjetjih, v katerih je deloval kot direktor, namestnik direktorja, finančni direktor. Zasedal je vodilna mesta v družbi Iskra, nato je v Belgiji pet let vodil IMV-jevo hčerinsko družbo Adria Caravan Mobil N.V. in sodeloval pri prenosu proizvodnje v Novo mesto (današnji Adria Mobil). Skozi svojo kariero je dobro spoznal tudi Skupino SIJ. V letih 1999–2002 je bil član uprave za finance in ekonomiko v družbi Slovenske železarne d.d. (sedaj SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.). SIJ d.d. in Skupino SIJ je kot predsednik uprave vodil od leta 2002 do leta 2014.

Od junija 2014 je bil za obdobje poldrugega leta pooblaščenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja – investitorja za družbo Perutnina Ptuj d.d. Od 25. januarja 2016 do 21. februarja 2019 je bil tudi predsednik uprave istoimenske skupine. Član uprave družbe SIJ d.d. je postal 22. februarja 2018, od 1. maja 2020 pa je njen glavni podpredsednik. Dne 5. maja 2021 je bil izvoljen za dveletni mandat za predsednika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

Viacheslav Korchagin

podpredsednik in glavni izvršni direktor

Viacheslav Korchagin

Viacheslav Korchagin je diplomiral s področja ekonomike in upravljanja v strojegradnji. Svojo poslovno pot je začel kot komercialni direktor in direktor metalurških in trgovskih družb. Od leta 2007 do začetka leta 2014 je bil član uprave družbe SIJ d.d., od septembra 2014 pa namestnik direktorja družbe Dilon d.o.o. Od začetka leta 2016 do 21. februarja 2019 je bil podpredsednik in član uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo v Perutnini Ptuj. Član uprave družbe SIJ d.d. je postal 9. aprila 2018, od 1. maja 2020 pa je njen podpredsednik in glavni izvršni direktor.

Igor Malevanov

podpredsednik in izvršni direktor za finance

Igor Malevanov

Igor Malevanov je diplomirani ekonomist. Med podiplomskim študijem se je specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve. Od leta 2001 je bil finančni direktor in vodja financ v različnih metalurških družbah. Od leta 2007 do 25. junija leta 2017 je v Skupini SIJ vodil področje financ, ekonomike in informacijske tehnologije. Član uprave družbe SIJ d.d. je ponovno postal 22. februarja 2018, od 1. maja 2020 pa je njen podpredsednik in izvršni direktor za finance.

Slavko Kanalec

izvršni direktor za proizvodnjo, tehnologijo in investicije

Slavko Kanalec

Slavko Kanalec je diplomiral iz metalurgije na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poslovno pot v Skupini SIJ je kot pripravnik začel leta 1991 v SIJ Acroniju, kjer je kasneje imel različne vodilne funkcije. Od leta 2007 je bil glavni direktor SIJ Acronija. Leta 2014 je prevzel vodenje proizvodnje, tehnologije in investicij za celotno Skupino SIJ.

Marjana Drolc Kaluža

izvršna direktorica za nabavo

Marjana Drolc Kaluža

Marjana Drolc Kaluža je diplomirala na Ekonomski fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Svojo poslovno pot v Skupini SIJ je začela leta 1991 kot pripravnica v komerciali SIJ Acronija, kjer je opravljala različne funkcije v prodaji. Od leta 2004 dela na področju nabave ter vodi, strateško načrtuje in optimizira procese nabave v Skupini SIJ. Združenje nabavnikov Slovenije jo je leta 2012 razglasilo za Nabavnika leta.

 

Dušica Radjenović

izvršna direktorica za prodajo

Dušica Radjenović

Dušica Radjenović je diplomirala in magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti na Univerzi v Mariboru. Svojo poslovno pot je kot pripravnica začela v Gorenju. V Slovenski industriji jekla je zaposlena od leta 1994, ves čas na področju prodaje. Odgovorna je za povečevanje tržnih deležev Skupine SIJ na globalnih trgih in razvijanje dolgoročnih partnerstev s kupci, pri čemer se naslanja na svoje dolgoletne izkušnje in stalno nadgrajevanje prodajnih strategij.

DIREKTORJI IN VODJE

 • ALEŠ FALATOV, direktor za marketing in razvoj poslovanja
 • LIUDMYLA MASLII, direktorica za upravljanje kadrov
 • DMITRY NOVITSKIY, direktor za logistiko
 • TADEJA PRIMOŽIČ MERKAČ, direktorica za kakovost, trajnost in korporativno vodenje
 • METOD VIDMAR, direktor za korporativno varnost
 • MARKO GARBAJS, vodja upravljanja tveganj
 • POLONA MARINKO, vodja za korporativno pravo
 • MARJETA MLINAR, vodja kontrolinga
 • DAGMAR PLANKO, glavni računovodja
 • HELENA PLOJ LAJOVIC, vodja pravnega oddelka
 • SANDI SVETEK, vodja financ
 • SARA WAGNER, vodja korporativnega komuniciranja
 • BORIS HORVAT, direktorj IT