Preklic in prestavitev ponudbe komercialnih zapisov SIK09

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

Preklic in prestavitev ponudbe komercialnih zapisov SIK09

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja naslednje obvestilo.

Družba SIJ d.d. obvešča javnost, da prekinja ponudbo komercialnih zapisov SIK09. Ob rekordnih poslovnih rezultatih, visoki finančni likvidnosti in razpoložljivih alternativnih virih financiranja Skupine SIJ, bi trenutno izdaja komercialnih zapisov pomenila odmik od optimalne cene financiranja, ki jo je Skupina SIJ pripravljena sprejeti. Posledično bo družba SIJ d.d. dne 9. 12. 2022 izplačala komercialne zapise SIK08 brez refinanciranja. Ne glede na navedeno, namerava družba SIJ d.d. ohraniti svojo prisotnost na slovenskem kapitalskem trgu, kjer je v zadnjih desetih letih izdala že 12 dolžniških vrednostnih papirjev. Družba SIJ d.d. bo tudi v prihodnosti spremljala tržne razmere na kapitalskih trgih in ob ugodnih razmerah nadaljevala s trendom rednih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev.

Družba SIJ d.d. se zahvaljuje vsem vlagateljem za izražen interes za nakup komercialnih zapisov in se veseli ponovnega sodelovanja v prihodnosti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d.d.