Letno in trajnostno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2023

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 

Letno poročilo 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2023 (»Letno in trajnostno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2023«), ki ga je nadzorni svet obravnaval in sprejel na seji dne 25. 4. 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Ljubljana, 26. 4. 2024                                                                                                                                                                                                                                                          Uprava družbe SIJ d.d.

 

Priloga: Letno poročilo 2023