Sponzorstva in donacije

Skupina SIJ sodi med največje poslovne gospodarske sisteme v Sloveniji, med največje slovenske izvoznike in velja za steber zaposlovanja v občinah, kjer delujejo njene odvisne družbe, na Ravnah na Koroškem in Jesenicah, ter je pomemben partner v lokalnih skupnostih.

Zavedamo se pomena krepitve vezi z notranjimi in zunanjimi deležniki, zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev in zavodov na področjih športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti v lokalnih skupnostih in tudi širše v družbi. Temu namenjamo posebno pozornost na nacionalni ravni in v lokalnih skupnostih, kjer je prisotna Skupina SIJ. Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemen napredek in razvoj za sponzorja ali donatorja, prejemnika sredstev in širšo družbo.

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledimo trojnemu namenu − krepitvi blagovne znamke Skupine SIJ in jeklene volje kot krovne znamke sponzorskih in donatorskih projektov, krepitvi podobe jekla kot vsestranskega materiala na vseh področjih človekovega delovanja ter podpori širši družbi in lokalnim okoljem, brez katerih Skupina SIJ ne more uspešno poslovati.

Aktivno podpiramo programe množičnega športa, v katere so vključeni tudi zaposleni v Skupini SIJ oziroma njihovi družinski člani in ki imajo pomembno vlogo v športnem udejstvovanju otrok in mladine. V ta sklop sodi več športnih društev na Ravnah na Koroškem ter Jesenicah.
Podpiramo številne humanitarne in izobraževalne projekte, usmerjene v širše ozaveščanje o metalurgiji in jeklarstvu ter razvojnem potencialu širše panoge.

Skupina SIJ prebuja jekleno voljo tudi v slovenske vrhunskemu športu, in sicer:

  • preko partnerstva z Olimpijskim komitejem Slovenije,
  • s sponzorstvom članskega hokejskega kluba na Jesenicah.