Sponzorstva in donacije

Zavedamo se posebne odgovornosti do lokalnih skupnosti, v katerih delujejo naša proizvodna podjetja in v katerih prebiva večina naših zaposlenih sodelavcev. Zato tudi neprestano dograjujemo sistem sponzorstev in donacij, usmerjenih v podporo različnih lokalnih humanitarnih, kulturnih in športnih organizacij, društev in dogodkov.

Aktivno podpiramo programe množičnega športa, v katere so vključeni tudi zaposleni v Skupini SIJ oz. njihovi družinske člane in ki imajo pomembno vlogo v športnem udejstvovanju otrok in mladine. V ta sklop sodijo številna športna društva na Ravnah na Koroškem ter Jesenicah.

Stalno aktivno podpiramo številne humanitarne in izobraževalne projekte, usmerjene v širše ozaveščanje o metalurgiji in jeklarstvu ter razvojnem potencialu širše panoge. 

Skupina SIJ ostaja privržena tudi slovenskemu vrhunskemu športu, in sicer:

  • preko partnerstva s OKS – Olimpijskim komitejem Slovenije,
  • s sponzorstvom članskega hokejskega kluba na Jesenicah,
  • s sponzorstvom biatlonske reprezentance,
  • s sponzorstvom Plavalne zveze Slovenija.


Sponzorji kompozitni SIJ SLO